Σε αυτό το χώρο εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις για το Δίκταμο.